1. 0
« »

Újabb energiahatékonysági pályázat!

VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása c. pályázat (https://www.palyazat.gov.hu/vp5-416-423-17-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemek-energiahatkonysgnak-javtsa-3)

35 milliárd forint keretösszeggel meghirdetésre került a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása című pályázati lehetőség.

Támogatható ágazatok

    1. célterület - Kertészeti üzemek és állattartó gazdaságok
    2. célterület - Élelmiszeripari- és borászati üzemek

Pályázói kör

    1. célterület
        Mezőgazdasági termelő
        Termelői csoport, termelői szervezet
        Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
        Szociális szövetkezet
    2. célterület
        Mezőgazdasági termelő
        Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás
        Termelői csoport, termelői szervezet
        Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
        Szociális szövetkezet

Támogatható beruházások

    1. célterület
        Kertészeti üzemek (meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek) energiahatékonyságának javítása
            Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése
            Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása
            Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
            Temperált levegőjű létesítmények (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése
            Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése, gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje)
        Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása
            Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
            Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
            Világítási rendszerek korszerűsítése
            Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése
            Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

    2. célterület
        Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
        Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
        Világítási rendszerek korszerűsítése
        Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése.
        Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Szakmai követelmény

    A fejlesztés eredményeként 10%-ot meghaladó fajlagos energiahatékonyság javulás
    A megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása nem lehet nagyobb, mint a fogyasztási hely villamosenergia fogyasztása. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.
    A befejezéstől számított 5 éves fenntartási időszak alatt meg kell tartani a 2017-es naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát.

Támogatási összeg

    Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projektnél maximum 1 milliárd Ft.

Támogatás intenzitása

    Közép-Magyarországi Régióban: 40%
    Közép-Magyarországi Régión kívül: 50%
    Az 1. célterületen fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 %-kal magasabb támogatási intenzitás jár.
    Az 1. célterületen a kollektív módon végrehajtott projekt 10 %-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

Benyújtási időszak

    2018.02.19-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2020.02.18-ig.
    Az első értékelési határnap zárása 2018.03.19. lesz.

Az előzetesen felmerülő igények alapján nagy népszerűségre fog számot tartani a támogatási konstrukció, mindenképpen az első értékelési szakaszt kell megcélozni a benyújtással a biztonság érdekében.

Márkáink Minőségi termékek korrekt áron.

sharp canadian trina brand SMA brand fronius brand kaco brand

Fronius Service PartnerA Ventasol Kft a Fronius hivatalos szervizpartnere.

fsp

Log In or Register